Zakres czynności

Zgodnie z art. 79 Ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie (j.t. Dz. U. z 2008 roku, Nr 189, poz. 1158 ze zm.) notariusz dokonuje nastepujących czynności:

  1. sporządza akty notarialne,
  2. sporządza akty poświadczenia dziedziczenia,
  3. sporządza poświadczenia,
  4. spisuje protokoły,
  5. sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
  6. sporządza - na żądanie stron - projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
  7. sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.